ซีรีย์เสียงประชาชนกำหนดอนาคตระบบสุขภาพไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“โควิด-19 กระทบสุขภาพชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร” 
“ความเป็นธรรมด้านสุขภาพในสายตาชนเผ่าพื้นเมืองคืออะไร”
“เราจะร่วมกันแก้ไข หรือสร้างระบบสุขภาพที่ต้องการได้อย่างไร”

ชวนพูดคุยโดย คุณแยม ฐาปนีย์ เอียดศรีชัย ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 และผู้ร่วมก่อตั้ง The Reporters (FB)
โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

🎫เทปบันทึกภาพ ทาง Page Facebook สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (https://www.facebook.com/NHCO.thai) 

PR251064