Grid posts | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หน่วยงานรัฐหนุน ‘หลักประกันรายได้’ ผู้สูงอายุ สช. เตรียมชวน ‘พรรคการเมือง’ ไขข้อข้องใจ ใช้เงินจากไหนจัดสวัสดิการ-ชัด! ปลาย เม.ย.นี้

“สช.-IHPP” เปิดเวทีสนทนาสาธารณะ (Policy Dialogue) สำรวจความพร้อม-ความเป็นไปได้ต่อการสร้าง ‘ระบบหลักประกันรายได้รองรับสูงวัย’ เพื่อสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ วงถกเห็นพ้องถึงความจำเป็น พร้อมหนุนพรรคการเมืองเดินหน้าสร้างสวัสดิการ ‘บำนาญสูงอายุ’ แต่ยังตั้งคำถามถึง ‘ที่มา’ ของงบประมาณ

สช ร่วมกับ ไทยพีบีเอส เดินหน้า ชวนภาคีเครือข่ายภาคเหนือ สร้างภาพฉากทัศน์ประเทศไทยในอีก 10 ปี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ ไทยพีบีเอส และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือกันจัดเวที ร่วมกำหนดภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง พื้นที่ภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566  เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ เกษียณมาร์เก็ต ภายในศูนย์วัฒนธรรม อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ

‘ม.ธรรมศาสตร์’ เปิดวงถกวิชาการ แนวทางสร้าง ‘ระบบบำนาญแห่งชาติ’ ดัน ‘เจตนารมณ์ ปชช.’ สู่นโยบายการเมือง

คณะเศรษฐศาสตร์และศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำฯ ธรรมศาสตร์ จับมือ สช. เปิดวงเสวนาวิชาการถกความเป็นไปได้ต่อการจัดทำ ‘บำนาญแห่งชาติ’ ของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ “หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ” โดยวิทยากรเห็นพ้อง ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่การสร้างเจตนารมณ์ทางสังคม

ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน : สู่นโยบายพรรคการเมืองด้านระบบความคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ

ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน


เวทีเสวนาและนำเสนองานวิจัย 
“ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน: 
สู่นโยบายพรรคการเมืองด้านระบบความคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ” 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และ Facebook และ YouTube : EconTU Official

8 หน่วยงานจับมือสร้างสุขภาวะ ‘สามเณร’ ประกาศ ‘ธรรมนูญสุขภาพ ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ’ มุ่งบูรณาการมิติสุขภาพสู่การบวชเรียน

สช.จับมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวม 8 องค์กร ร่วมกันประกาศ “ธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2566” ทั้งตัวธรรมนูญแม่บท-ระดับเขต-ระดับโรงเรียน มุ่งบูรณาการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะ สู่พระสงฆ์-สามเณร-เจ้าหน้าที่กว่า 3.4 หมื่นรูป/คนทั่วประเทศ หวังส่งเสริมศาสนทายาทมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

หลักประกันรายได้


ไทยพร้อมหรือยัง..

ที่จะมีหลักประกันรายได้ เมื่อเข้าวัยสูงอายุ

ประเทศไทยกำหนดว่า สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ และหลายหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับ ประเด็นหลัก อาทิ การรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ คนวัยทำงานมีความเข้าใจถึงการเตรียมตัวด้านต่างๆ เช่น รายได้ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย