Grid posts | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กำหนดท่าทีประเทศไทยต่อ ‘TRIPS Waiver’ หนุนเข้าถึง ‘ยา-วัคซีน’ ในวิกฤตโควิด-19

คณะกรรมการ NCITHS จัดประชุมหารือตัวแทนภาครัฐ-วิชาการ-เอกชน-ประชาสังคม ร่วมกำหนดท่าทีต่อTRIPS Waiver” แนวทางการยกเว้นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาช่วงสถานการณ์โควิด-19 หวังประเมินทางเลือกที่เหมาะสมสู่การเข้าถึงยา-เวชภัณฑ์-วัคซีน ได้มากขึ้น เตรียมรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนตัวแทนไทยร่วมเจรจาเวที WTO ปลายปีนี้

สมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ ๑๔ กับมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

    สวัสดีพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ไทยเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งใหญ่ทั่วประเทศ วัคซีนถึงมาไม่ครบตามที่แต่ละจังหวัดต้องการ แต่ก็มาได้ทันเวลา และคงจะทยอยจัดส่งถึงพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะรัฐบาลได้ปรับใช้ยุทธศาสตร์แทงม้ามากกว่าหนึ่งตัวและมีแผนจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ได้ครบ ๑๐๐ ล้านโดส ภายในปี ๒๕๖๔ นี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณดีที่จะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกครั้ง แม้ข้างหน้ายังจะมีวิกฤตซ้อนวิกฤตรออยู่ แต่ประชาชนก็ต้องสู้ต่อไปครับ

สช. เดินหน้าสร้างหลักเกณฑ์ HIA ฉบับ 3 สร้างทางเลือกชุมชนต่อโครงการพัฒนา

สช. เปิดเวทีรับฟังความเห็นกลุ่มภาครัฐ-ท้องถิ่น-เอกชน ต่อร่างหลักเกณฑ์ฯ HIA ฉบับ 3 หวังสร้างเครื่องมือ Soft Power ควบคู่อำนาจทางปกครอง สามารถนำไปใช้กับแผนงาน-โครงการ-นโยบายได้ทุกระดับ คลี่คลายความขัดแย้ง สนับสนุนการพัฒนาไปพร้อมกับการปกป้องสิทธิชุมชน

ผ่าประสบการณ์ ‘ชุมชนแออัด’ ฝ่ามรสุมโควิด-19 ฐานข้อมูลที่อัพเดทช่วยให้ได้รับการสนับสนุนตรงจุด

สช. จับมือภาคีเครือข่าย เปิดเวทีออนไลน์ ‘ป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 โดยชุมชน’ ถอดบทเรียน “วังทองหลาง-คลองเตย” พบฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นปัจจุบันมีส่วนสำคัญในการกู้วิกฤตการณ์-การสื่อสารช่วยให้คนมองเห็นความเดือดร้อน

คจ.สช. ประกาศ 3 วาระสุขภาวะประเทศ เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณา งานสมัชชาสุขภาพฯ ‘ไฮบริด’ ปลายปีนี้

คจ.สช. เคาะ 3 ระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 แล้ว “สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน-การเข้าถึงบริการกลุ่มประชากรเฉพาะ-การจัดการการสื่อสารในวิกฤต” ขณะที่ นพ.ประทีป ระบุ จุดเด่นของงานคือการขยายการมีส่วนร่วมครั้งใหญ่