HIA

กรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดประชุมวิชาการเอชไอเอนานาชาติ รวมพลังเครือข่าย สร้างประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืน

   เปิดฉากการประชุมวิชาการนานาชาติระดับอาเซียน การประเมินผลกระทบและการบรรเทาผลกระทบภายใต้แนวคิดความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๑ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำความร่วมมือระดับประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่สังคมสุขภาวะภูมิภาคอาเซียน แบ่งปันเอื้ออาทรควบคู่กับการพัฒนา
 

พลังงานเดือดยับยั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน

   ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่มูลค่าเกือบ 5 หมื่นล้านบาท ทั้งที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกทั้งยังไม่ผ่านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในชุมชนเสียด้วยซ้ำ ผู้บริหารพลังงานมักชอบประโคมข่าวพลังงานจะขาดแคลนเสมอๆ ให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจไว้ก่อน เสมือนเป็น "กลยุทธ์สร้างราคาพลังงาน" ควบคู่กับการโฆษณาเร่งเร้า "ต้องสร้างโรงไฟฟ้า...  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

รวมพลังปฏิรูปใหญ่กลไก HIA ลดความเสี่ยงนโยบายทำลายสุขภาพคนไทย

นักวิชาการและภาคประชาสังคม หนุนยกระดับกลไก การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ให้คุ้มครองสุขภาวะมากขึ้น พร้อมยกระดับสู่การทำ HIA เชิงยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญทั้ง พลังงาน เหมืองแร่ และ FTA ตั้งความหวังร่างรัฐธรรมนูญใหม่เห็นความสำคัญ และให้อำนาจท้องถิ่นอนุมัติโครงการได้มากขึ้น สช.พร้อมหนุนเสริม สร้างกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วน
 

หน้า