e-sport

สช. จับมือภาคีเดินหน้าดันกฎหมายกำกับดูแลอีสปอร์ต คุ้มครองเด็กและเยาวชน

   มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมุ่งปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากโลกโซเซียลมีเดียอย่างไร้การควบคุม มีการแข่งขันเกมออนไลน์หรืออีสปอร์ตที่ขาดกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง ส่งผลด้านลบต่อสุขภาวะ และเพิ่มปัญหาสังคม
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 มติฯ ‘อีสปอร์ต-พยาธิใบไม้ตับ’

   หลังการทำความเข้าใจในเนื้อหา-สาระสำคัญของ 4 ระเบียบวาระที่จะเข้าสู่การพิจารณาในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ในช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่ายของ เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 หรือ Pre NHA12 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การเปิด 2 ห้องย่อยให้ผู้เข้าร่วมกว่า 800 ชีวิต ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จากผู้แทนหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายตัวจริง-เสียงจริง 2 มติ อันได้แก่ 1.มติความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก

กำกับโปรฯ ‘มือถือ’ กระตุ้นเด็กเล่นเกมไม่อั้น

   แม้จะได้รับการขนานนามว่าเป็น “อีสปอร์ต” (E-sports) ราวกับเป็นกีฬาแขนงหนึ่ง หากปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมชนิดนี้มีผลกระทบทางลบต่อสุขภาวะเด็ก ซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมการออกกำลังเฉกเช่นกีฬาชนิดอื่น
 
   โดยเฉพาะเมื่อปรากฏการณ์ของวิดีโอเกมที่กลายมาเป็นกิจกรรมการแข่งขันพร้อมชิงเงินรางวัลอันสูงลิ่ว ได้สร้างความนิยมและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในหมู่เด็กและเยาวชนทั่วโลก