สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพฯ ย้ำ 5 วาระเร่งด่วนคุกคามสุขภาพคนไทย หวังใช้เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนนโยบาย

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เตรียมเคลื่อน 5 วาระสุขภาพที่กำลังคุกคามสุขภาพคนไทย เร่งผลักดันทุกภาคส่วนร่วมมือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
 

เปิดเวทีสมัชชาฯทบทวนปัญหาหมอกควัน

     เชียงใหม่: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี สร้างผลกระทบทั้งต่อสุขภาพของประชาชน ระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจอย่างมหาศาล การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจึงมีความจำเป็น เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ปี 2555 การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจึงเป็นมติหนึ่งของสมัชชาฯ และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ และรับทราบไปเมื่อต้นปี 2556 นาย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

อปท.ตรังเข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนท้องถิ่นสุขภาวะ

     ตรัง เมื่อวันก่อน นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง พร้อมด้วย นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมการประชุมสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนท้องถิ่นสุขภาวะ โดยมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพในจังหวัดตรังตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาควิชาการ เข้าร่วมกว่า 150 คน สำหรับสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังเป็นภาคีเครือข่ายที่ได้นำกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ใน...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หน้า