เดลินิวส์

เสวนาทรรศนะสุขภาพ

     สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเสวนา "ทรรศนะใหม่ต่อการเจ็บป่วย ความทุกข์ และการตายในสังคมไทย" ในวันที่ 24 มิ.ย.2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปกรำไพพรรณี จุฬาฯ โดยมีปาฐกถาพิเศษ และการเสวนาในหัวข้อ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สคบ.ประสานเครือข่ายเอเชียแบนสินค้าแร่ใยหินอันตราย

ทุกวันนี้คนเรามักจะระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะกระแสเรื่องสุขภาพ ดูได้จากการเลือกรับประทานอาหาร ที่ไม่คำนึงถึงความอร่อยเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นเรื่องประโยชน์และไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีภัยใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามไป และน้อยคนนักที่จะรู้ถึงพิษภัยของมัน ก็คือ "แร่ใยหิน" หรือ "แอสเบสทอส" (Asbestos) ที่สามารถคร่าชีวิตของเราได้...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เตือนเด็กลดกิน ขนมขบเคี้ยว ชี้เสี่ยง'ป่วย'โรคไตเรื้อรัง

     ...ญี่ปุ่น จะเค็มกว่าอาหารปกติถึง 50 เท่า ส่วนอาหารแช่แข็งตามร้านสะดวกซื้อเค็ม 30 เท่า แนะหนังตาใบหน้า-เท้าและตัวบวม รีบพบหมอทันที เมื่อวันที่ 15 ก.พ. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก และสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม โดยมี นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษา รมว.สธ., ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สกลนครขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

     ...ราย ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือประชาชนที่อยู่ภาคเหนือ ซึ่งที่ผ่านมามีการผลักดันประเด็นปัญหาการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เข้าสู่สมัชชาสุขภาพ จนกลายเป็นวาระแห่งชาติ" "โรคมะเร็งตับ" และ "มะเร็งท่อน้ำดี"เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลการประชุมสัมมนานานาชาติ 96 ปีโรคพยาธิใบไม้...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

อปท.ตรังเข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนท้องถิ่นสุขภาวะ

     ตรัง เมื่อวันก่อน นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง พร้อมด้วย นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมการประชุมสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนท้องถิ่นสุขภาวะ โดยมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพในจังหวัดตรังตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาควิชาการ เข้าร่วมกว่า 150 คน สำหรับสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังเป็นภาคีเครือข่ายที่ได้นำกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ใน...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

9 วิธีพูดถึง'ความตาย'ให้ธรรมดา

     เมื่อพูดถึง "ความตาย" คนส่วนใหญ่อาจจะยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องอัปมงคล จึงหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงหรือนำมาพูดคุยกัน ในขณะที่วงสนทนาของแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับมีความเห็นว่า "หากใครที่ได้ลองคิด ลองคุยถึงความตาย และมีการวางแผนชีวิตในช่วงวาระสุดท้ายได้ดี ก็มีโอกาสที่คนๆ นั้นจะสามารถจากโลกนี้ไปได้อย่างสงบ" เอกภพ สิทธิวรรณธนะ ผู้จัดการโครงการความตายพูดได้ เครือข่ายพุทธิกาให้คำแนะนำถึงวิธีการพูดคุยเรื่องความตายไว้ 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ ...อ่านรายละเอียดข่าวตัดทั้งหมด

กฎหมายข้างตัว : ตายเสียดีกว่าอยู่

   ท่านผู้อ่านคงเคยเห็นผู้ป่วยหนักจนไม่มีความหวังที่จะหายหรือดำรงชีวิตอยู่ต่อไป โบราณว่าอยู่ในสภาพเข้าขั้นตรีทูต สมัยนี้เรียกกันว่ามีสภาพเป็น "ผัก" แต่ด้วยความรู้ความสามารถทางการแพทย์ที่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ซึ่งถ้าในสมัยก่อนผู้ป่วยน่าจะเซย์กู๊ดบายโลกไปนานแล้ว ทรมานกันทั้งผู้ป่วย ทั้งญาติ แต่ไม่มีใครกล้าตัดสิ...  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า