มาตรา 12

พินัยกรรมชีวิตจุดเปลี่ยนคนข้างหลัง

     นี่7โลกวัยเกษียณ ก็เป็นอีกเรื่องที่เพื่อนส่งต่อมาให้อ่าน แล้วรู้สึกว่า "ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะ" และอาจจะอยู่กับเราทุกลมหายใจโดยไม่รู้ตัวก็ได้ เพราะเรื่องของชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน... เมื่อไม่นานมานี้...ญาติทางคุณยายที่ต่างจังหวัด อายุ 80 กว่า หกล้มในห้องน้ำ หยุดหายใจไป 10 กว่านาที ปั๊มหัวใจ...ตอนนี้ไม่รู้ตัว ต้องย้ายจากโรงพยาบาลรัฐไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน เสียค่าใช้จ่ายวันละเกือบ 2 หมื่นบาท ...เป็นประ...7อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

แก่-ตายอย่างมีศักดิ์ศรีในระบบสุขภาพไทย

     นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ในวาระ 100 ปีชาตกาลท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ หลายคนคงคิดถึงข้อเสนอ "คุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน" ของท่านอาจารย์ที่แม้เขียนไว้กว่า 40 ปีมาแล้วแต่ยังทันสมัย ในหลายแง่มุม ท่านพูดถึงการตายไว้น่าสนใจ ดังนี้ "เมื่อตายก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

การุณยฆาต...วิธีลาจากที่ยากทำใจ

     ...อวัยวะทุกส่วนจะล้มเหลวไปซึ่งมันได้เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณหทัยรัตน์ เสียงดังเจ้าหน้าที่วิชาการประจำโครงการสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวไว้ในบทความเรื่องวาระสุดท้ายของชีวิตและสิทธิการตายว่า"การุณยฆาต"ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย แต่ประเทศตะวันตกบางประเทศกลับถือว่าสามารถกระทำอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สช. จุดประกายภาคีเครือข่าย ปลุกพลังเรียนรู้ สร้างสุขที่ปลายทาง

   สช. เผยทุกภาคส่วนในสังคมไทยขานรับการ “สร้างสุขที่ปลายทาง” เพื่อสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต โดยเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ ต่างร่วมกันขับเคลื่อนการเรียนรู้ แนะเร่งพัฒนาระบบการแพทย์แบบประคับประคอง
 

พินัยกรรมชีวิตจุดเปลี่ยนคนข้างหลัง

     เมื่อไม่นานมานี้...ญาติทางคุณยายที่ต่างจังหวัด อายุ 80 กว่า หกล้มในห้องน้ำ หยุดหายใจไป 10 กว่านาที ปั๊มหัวใจ...ตอนนี้ไม่รู้ตัว ต้องย้ายจากโรงพยาบาลรัฐไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน เสียค่าใช้จ่ายวันละเกือบ 2 หมื่นบาท ...เป็นประเด็นสำคัญ ที่ควรรู้ในเรื่อง “การทำพินัยกรรมชีวิต” หรือ “Living Will” ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ บอกว่า เรื่องนี้อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายธุรกิจ หรือเรื่องการทำพินั...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สิทธิในวาระสุดท้าย

     "ป้าเอง" มองไปมุมไหนในบ้านเรา...นับเวลาย้อนหลังมามากกว่า 10 ปี ดูเหมือนคำว่า "สิทธิ" กับ "เสรีภาพ" ออกจะขึ้นสมอง แม้แต่บรรดาเด็กตัวเล็กตัวน้อยที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน เขาก็จะเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพอยู่เนืองๆ สิทธิที่เขาจะได้ดูทีวี เล่นคอมพิวเตอร์ แช้ตไลน์กับเพื่อน เสรีภาพในการที่เขาจะไปไหนมาไหนด้วยตัวของเขาโดยไม่ต้องมีพ่อแม่เป็นเรือพ่วง รถตู้พ่วงไปด้วย เสรีภาพที่เขาจะแสดงออกเมื่อเขาไม่พึง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สิทธิการตายตามธรรมชาติ

มาตรา 12 ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาจากแนวคิดที่ว่า " ความตายเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของมนุษย์อย่างไม่มีใครจะปฏิเสธได้ " แต่ด้วยสภาพสังคมอันเร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้เรานึกถึงความตายในมิติเดียว คือ ความเจ็บป่วยทรมาน ความพลัดพราก ความตายจึงเป็นเรื่องน่ากลัว อัปมงคลที่ต้องเอาชนะให้ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงนำไปสู๋...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

งานจัดจ้างโครงการสื่อสารทางสังคมฯ ม.12 22/04/59

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างโครงการสื่อสารทางสังคม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ผ่าน Social Media ด้วยวิธีตกลงราคา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

'ปฏิเสธรักษาในวาระสุดท้าย'เพื่อการจากไปอย่างสงบ

สิทธิชัย นครวิลัย "บุคคลมีสิทธิทำหนังสือ แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้... " ข้อความข้างต้นนี้ ปรากฏอยู่ใน มาตรา 12 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หากนับตั้งแต่ ปี 2536 ที่มีการทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษา ที่เป็นไปเพียงเพื่อการยื้อชีวิต โดย พระธรรมโกษาจารย์ พุทธทาสภิกขุ ถือได้ว่าเป็นบุคคล...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

การุณยฆาต การขออนุญาตตาย...ด้วยสิทธิของตัวเอง

     "การตายเป็นธรรมดาของชีวิต ไม่มีใครหนีพ้นไปได้ ความตายในทางธรรมวัดกันที่จิต ถ้าจิตดวงสุดท้ายที่เรียกว่า จุติจิต ดับลงและขาดการเกิดสืบต่อเมื่อใด จิตก็จะออกจากร่างและเมื่อนั้นร่างก็จะกลายเป็นศพทันที" พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระนักวิชาการ นักคิดนักเขียนที่ได้รับการยกย่องในวงกว้างว่าเป็นปราชญ์ทางธรรม เคยกล่าวเกี่ยวกับ "ความตาย" เอาไว้เช่นนั้น ซึ่งตรงตามหลักธรรมคำสอนในเรื่อง "ไตรลักษณ์" ที่ว่าด้วยกฎแห่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หน้า