เอชไอเอ

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสร้างพลเมืองและประชาธิปไตยในชีวิตจริง

     ...กลับไปสู่อดีต ที่เป็นอย่างนี้ ส่วนหนึ่งต้องยกความดีให้รัฐธรรมนูญ 2540 และแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 8 ซึ่งได้วางรากฐานในด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเอาไว้อย่างหนักแน่น รวมทั้งขบวนขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพที่ได้สร้างสรรค์เครื่องมือสำคัญที่เรียกว่า "กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม" (Participatory Healthy Public Policy Process-PHPP) ที่กำลังเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองและฝึกฝนระบบ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ชุมชนเหนือเมือง ต้นแบบสะท้อนปัญหาสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

     ...ที่มีบ้านเรือนและที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและเถ้าแกลบจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ผลกระทบดังกล่าวชาวบ้านได้ดำเนินการต่อสู้ และเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหานานกว่า 10 ปี โดยสมัชชาสุขภาพจ.ร้อยเอ็ด ได้ประสานไปยังศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อขอความช่วยเหลือและแก้ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิด โดย สช. ทำหน้าที่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไฟเขียวหลักเกณฑ์เอชไอเอฉบับใหม่

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ เอชไอเอ ฉบับที่ ๒ เน้นให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำไปใช้เองเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและลดความขัดแย้งของสังคม หวังลดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและชุมชนจากการดำเนินงานโครงการ แผนงาน และนโยบายทุกระดับ ย้ำต้องนำหลักเกณฑ์ไปใช้จริงโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ของสังคมวงกว้าง
 

สช.ลงพื้นที่ดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

     คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เดินทางไปร่วมเวทีสัญจรศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานแบบเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยบูรณาการ 3 เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อันได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.ไม่ทิ้งปชช.รอบเหมืองทองตามผลสุขภาพระยะยาว

     สาธารณสุข * สธ.เดินหน้าเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบสุขภาพประชาชน 3 จังหวัดรอบเหมืองทอง เน้นดูแลระยะยาวในคลินิกโรคจากการทำงานและศูนย์เชี่ยวชาญฯ นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุม โรค กล่าวว่า จากการที่มีประชาชนร้องเรียนว่าการประกอบกิจการเหมืองทองคำพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนนั้น อาจมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 8,000 คน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

จี้รัฐทำเอชไอเอ-ฟังปชช.เพิ่ม ก่อนลุยพัฒนาริมเจ้าพระยา

     กลุ่มเพื่อนแม่น้ำ ร้องคณะกรรมการเอชไอเอ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ก่อนเดินหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับฟังความเห็นชุมชนให้รอบด้าน ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มเพื่อนแม่น้ำ (Friends of theRiver หรือ FOR)ได้เข้าพบและหารือคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และผู้แทนภาคีเครือข่ายพันธกิจงานเอชไอเอ เพื่อให้ข้อมูลและขอความร่วมมือในการใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ไม่เชื่อมั่นปิดเหมืองทองคำ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบข้อเสนอของ 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ รวมถึงคำขอต่ออายุประทานบัตรของเหมืองแร่ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมทั้งขยายเวลาบริษัท อัครา รีซอร์สเซส ถึงปลายปี 2559 เท่านั้น...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เหมืองทองคำ กับมะเร็ง

...ของรัฐมนตรี 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแน่นอนกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากปัญหาหลักของเรื่องนี้คือปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ย้อนเวลากลับไปเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว มีชาวบ้านจาก 3 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ พิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ออกมาประท้วงไม่เอาเหมืองแร่ทองคำกันเป็นเรื่องเป็นราว หลังจากที่ตลอด...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เส้นทาง เอชไอเอ (HIA Timeline)
เส้นทาง เอชไอเอ (HIA Timeline)
มุมมอง 3 นักสิ่งแวดล้อมค้าน ม.44 ปลดล็อก 'อีไอเอ'

...การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัยไม่ต้องรอให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ สามารถหาเอกชนมารับดำเนินการล่วงหน้าได้เลย องค์กร บุคคล และเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่มีรายชื่อปรากฏแนบท้าย 46 องค์กรมีจุดยืนและข้อเรียกร้องร่วมกันดังนี้ 1.คำสั่งที่ 9/2559 เป็นการส่งสัญญาณทางนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเป้าหมายเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หน้า