มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติห่วงบุคลากรสุขภาพ ต้อง ‘คิดก่อนคลิก’ ไม่ละเมิดสิทธิสุขภาพ

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางใช้สื่อออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ตามมาตรา ๗ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ หนุนสภาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ต่อ หลังพบโพสต์-แชร์ ละเมิดสิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมผลักดันนโยบายสาธารณะลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเป็น “วาระแห่งชาติ” เตรียมเสนอ ครม. เร็วๆ นี้
 

จิตแพทย์แนะทางสว่างอย่าชมแชร์ถ่ายสดเหตุฆ่าตัวตาย

     หมอเตือนดูถ่ายทอดสดฆ่าตัวตายทางเฟซบุ๊คไลฟ์มีผลกระทบเยอะ แนะอย่าชมหรือแชร์ นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีหนุ่มผูกคอตายผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊คไลฟ์ เนื่องจากน้อยใจแฟนว่า เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอย่างมาก จากการทบทวนงานวิจัยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า แม้รับรู้เพียงข้อมูลผ่านตัวหนังสือหรือผ่านการรายงานข่าวทั่วไป ก็สามารถเพิ่มอัตราการฆ่าตัว...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เตรียมประกาศพื้นที่ต้นแบบ’เกษตร-อาหารปลอดภัย’ พร้อมถอดบทเรียนขยายผลทั่วประเทศ

   การประชุม “ผู้เชี่ยวชาญ” เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลจังหวัด ที่เสนอเข้าร่วม การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบเกษตรและระบบอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร ภายใต้ คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มประเด็นเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่มี รศ.ภก.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก
 

สธ.ชงปิด 700 เว็บโฆษณาเกินจริง

     นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้เสนอให้สั่งปิดรายการ เว็บไซต์และดำเนินคดีแล้วกว่า 700 ราย โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินความจริง ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะช่วยประสานและบูรณาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการอย่างเข้มงวดอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

"หมอวชิระ"ชงออก พ.ร.บ.ฯคุมการโฆษณานมผง

     ...84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติปี 2559 กรมอนามัยขอประกาศเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และขอเชิญชวนให้องค์กรหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีแรกเป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนาสูงสุด ก็จะทำให้สมองเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จากผลสำรวจอัตราการ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

คำถามต่อนายก อบจ.สกลนครกรณีผลักดันโครงการโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 98 เมกะวัตต์

     กลุ่มรักษ์น้ำอูน สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่องการย้ายสถานที่ตั้งหรือการขอนำกำลังการผลิตไปตั้งที่ใหม่และขยายกำลังการผลิตมาตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลทราย โดยหนึ่งในหลายบริษัทที่สามารถย้ายสถานที่ตั้งและขยายกำลังการผลิตคือให้บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด นำเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิต 2,000 ตันอ้อยต่อวัน ไปตั้งใหม่ที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และขยายกำลังการผลิตเป็...
อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

3 หน่วยงานผนึกกำลังขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ สร้างกลไกเฝ้าระวัง เกษตร-อาหาร ปลอดภัย

   การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในประเด็น เกษตรและอาหารปลอดภัย มีความก้าวหน้าอย่างมาก และอยู่ในความสนใจของทุกๆ ภาคีเครือข่าย เพราะถือเป็นเรื่องปากท้องชาวบ้าน ใกล้ชิดประชาชนจริงๆ
 

สธ.จัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยา (สธ.)

     ...ทะเบียนยา ว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันของมนุษย์ของ อย.ได้พิจารณายาปฏิชีวนะแต่ละตัวที่มีข้อเรียกร้องแล้ว แต่ที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ดำเนินการนั้น เนื่องจากขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำลังแก้ปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาในภาพใหญ่ระดับประเทศ โดยจัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ.2560-2564 (Antimicrobial resistance: AMR) ซึ่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ได้เห็นชอบร่างดังกล่าว...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ดึง5องค์กร'ส.'แก้ปัญหาดื้อยา

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมบูรณาการนโยบายสุขภาพของประเทศไทย มี สธ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้าร่วม นพ.ปิยะสกล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สั่งอย.ทำงานร่วม7องค์กรเร่งแก้เชื้อดื้อยา

     สาธารณสุข * สธ.เร่งแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาที่มาจากการใช้ยาไม่เหมาะสม "หมอปิยะสกล" เน้น อย.ประสาน 7 องค์กรร่วมแก้ปัญหา แพทย์จุฬาฯ ชี้ทางออกไม่ได้มีแค่ถอนตำรับยาเท่านั้น แต่ถ้ามีความร้ายแรงน้อยควรปรับสูตรแทน แนะฉลากยาควรตรงกับสรรพคุณจริง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมว่า เป็นการประชุมเพื่อหาทิศทางการทำงานด้านสุขภาพ เน้นในเรื่องการทำงานร่วมกันของทุก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า