สช.

ประสบการณ์ ปฏิรูประบบสุขภาพ ปรากฏการณ์ 'สร้างนำซ่อม'

   บรรยากาศของการปฏิรูปประเทศขนานใหญ่ในขณะนี้ ทำให้ผู้คนหลายภาคส่วน "ตื่นตัว" ที่จะทำให้เสียงสะท้อนของตน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่.สอดคล้องกับจังหวะก้าวของ "การปฏิรูประบบสุขภาพ" ที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมวิชชาการ "ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช." ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นพ...  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สร้างพิมพ์เขียวผลิต 'กำลังคนสุขภาพ' เพิ่ม เน้นปูทางกลับไปทำงานท้องถิ่นทั่วประเทศ

   คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ เตรียมแผนผลิตกำลังคนด้านสุขภาพเพิ่มในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า พร้อมเร่งกระจายบุคลากรลงสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เร่งศึกษาปัญหาวิชาชีพพยาบาลย้ายไปประกอบอาชีพด้านอื่น จนอาจเกิดปัญหาขาดแคลนในอนาคต หนุนแผนการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สร้างหมอผูกพันชุมชน กลับภูมิลำเนา
 

ปฏิรูประบบสุขภาพ เปลี่ยนคุณภาพชีวิตคนไทย สช. จัดใหญ่ 'ประชุมวิชชาการ 9 ปี' มิ.ย.นี้

   นพ.มงคล เผยการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย หนุนภาคประชาชนตื่นตัวครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนและออกแบบนโยบายสาธารณะได้ตรงกับความต้องการ พร้อมจัดประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. วันที่ 10-12 มิ.ย.นี้ หวังแลกเปลี่ยนบทเรียน สร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง รับมือความเหลื่อมล้ำและภัยคุกคามอนาคต
 

หน้า