เกาะข่าว สช.

หวั่นผลกระทบเจรจาการค้าเสรี ฉุดสุขภาวะคนไทย คจ.คส.แนะปรับกลไกเจรจาเน้นความรู้และมีส่วนร่วม

  เวทีวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ เตือนอนาคตการค้าเสรีอาจกระทบระบบสุขภาพ ทั้งราคายาและบริการสาธารณสุข ดร.ศิรินาแนะนำทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือผลได้เสียให้ชัดเจน โดยใช้ประโยชน์ประเทศเป็นตัวตั้ง ก่อนลงนามข้อผูกพันพร้อมใช้กลไก คจ.คส. เป็นเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันบนฐานความรู้และข้อเท็จจริง
 

คมส.สนับสนุน บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ ๑๐ ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง ชุมชนต้นแบบ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แก้ภัยพิบัติและสร้างสุขภาวะชุมชน

   เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ที่มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน ได้จัดการประชุม คมส.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ ศ.(เกียรติคุณ) พ.ญ.สยมพร ศิรินาวิน ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) ลำปาง ๒๕๕๖ เข้าร่วม พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน นักวิชาการ หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน
 

สช.เจาะประเด็น "สื่อยุคดิจิตอล สร้างสุขหรือทุกขภาวะ"

  วันนี้ (24 ก.พ.57) สช. จัดเวที สช.เจาะประเด็น เรื่อง "สื่อยุคดิจิตอล สร้างสุขหรือทุกขภาวะ" วิทยากรทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สุนทรี ท.ชัยฤทธิ์โชค , ภญ.ศรีนวล กรกชกร, ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม ,คุณสมบัติ ลีลาพตะ , ดร.นิพนธ์ น่าคสมภพ , คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ท่านสามารถติดตามเทปบันทึกภาพ ได้ทาง www.healthstation.in.th
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

เวทีสาธารณะ "จากปฏิรูประบบสุขภาพ สู่ปฏิรูปประเทศไทย"

   สมัชชาสุขภาพประสานองค์กรเครือข่ายจัดเวทีสาธารณะปฏิรูประบบสุขภาพสู่ปฏิรูประเทศไทย “หมอบรรลุ” ย้ำ 2 เรื่องหลักในการปฏิรูปคือการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ห่วงสังคมแย่เพราะปัญหารุมเร้า ด้านเวทีเสวนาระบุภาคประชาสังคมเดินหน้าไปไกลแล้วแต่ภาครัฐยังถอยหลัง ชี้ต้องไม่หนุนการเมืองแบบซื้อเสียงและคอรัปชั่น เพราะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา แนะกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นจะแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้
 

เคลื่อนทัพยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพลุยเพิ่มศักยภาพ-กำลังคน ลงสู่ท้องถิ่น

    ระดมความเห็นยกเครื่องการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ รับมือภัยสุขภาพรูปแบบใหม่ และการเปิดประชาคมอาเซียนรวมถึงโลกไร้พรมแดน วาง ๖ ยุทธศาสตร์ กระจายบุคลากรลงสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เชื่อมโยงการทำงานสถาบันการศึกษา สร้างจิตสาธารณะของบุคลากรในวิชาชีพ ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลใน ๑๐ ปีข้างหน้า
 

นพ.ณรงค์ ทุบโต๊ะเลิกใช้แร่ใยหิน สั่งสธ.แจงทุกหน่วยงานใน 1 สัปดาห์

   ปลัดสธ.ไม่กลัวลิ่วล้อนักการเมือง เรียกประชุมคณะกรรมการศึกษาผลกระทบแร่ใยหิน พบมีอันตรายต่อสุขภาพคนไทยแน่นอน ย้ำเอกสาร WHO และผลวิจัยทางการแพทย์ยืนยัน ขณะที่สช.หนุนสุดตัว เชื่อนพ.ณรงค์ทำสิ่งถูกต้องในการยืนข้างประชาชน หลังกลุ่มผลประโยชน์และการเมืองแทรก
 

เตรียมคลอดแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ปฏิรูปการผลิตบุคลากรสุขภาพ

อนุกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษากำลังคนด้านสุขภาพ เปิดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ ที่มุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษา หนุนบริการประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ และดูแลชุนชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เตรียมเสนอสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ปลายปีนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อนร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป
 

ครม.ไฟเขียวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติลดผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ชุมชน

 
   เลขาธิการ คสช. เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพ จากโรงไฟฟ้าชีวมวล ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ มอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที ปรับเงื่อนไขออกใบอนุญาตและผังเมือง หวังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างสุขภาวะชุมชน
 

ผลวิจัยชี้รัฐทบทวนเป้าหมายเอฟทีเอไทย-อียู หวั่นได้ไม่คุ้มเสียเปิดทางต่างชาติผูกขาดพันธุ์พืช-สัตว์

   มูลนิธิชีววิถีและสช.จัดเวทีรับฟังผลศึกษาผลกระทบจากการทำข้อตกลงเอฟทีเอไทย-อียู แนะรัฐควรทบทวรเป้าหมายและความคุ้มค่าของการเจรจา หวั่นเปิดช่องให้บริษัทข้ามชาติจดสิทธิบัตรและเข้าถึงทรัพยากร ทั้งเมล็ดพันธุ์พืช สมุนไพร และจุลินทรีย์ คิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ขณะที่เกษตรกรไทยต้นทุนพุ่ง 2-6 เท่า และสูญเสียศักยภาพของประเทศในระยะยาว หากข้อมูลไม่พร้อมควรพักการเจรจา
 

เอชไอเอชุมชนชี้รฟฟ.ถ่านหินฉะเชิงเทราไม่กันปรอท-โลหะหนัก-VOCs-PAH หวั่นเกษตรอินทรีย์ตกเกณฑ์ มะม่วงแปดริ้วสิ้นชื่อ ย้ำ สผ.ไม่ควรผ่านอีเอชไอเอ ด้านนวก.ยันไฟฟ้าพอใช้

 เมื่อ 15 กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) กรณี “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยชุมชนจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 MW ต.เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีเครือข่ายชุมชน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 300 คน
 

หน้า