วิกฤตสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช.ผนึก TCELS ถอดบทเรียน ‘โควิด-19’ สกัดองค์ความรู้ ‘นวัตกรรมสังคม’ จัดทำ ‘คู่มือเฝ้าระวังภัยฉุกเฉิน’ รับมือวิกฤตสุขภาพระลอกใหม่

สช.ผนึก TCELS จับมือภาคีเครือข่ายกว่า 600 คน ร่วมเวทีถอดบทเรียนการฝ่าฟันวิกฤตสุขภาพจากการระบาดโควิด-19 ภายใต้นวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากหลายพื้นที่ วางเป้าสังเคราะห์สู่การออกแบบคู่มือ แนวทางวางแผน-รับมือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ “ชุมชน” เป็นฐานสำคัญ

มติสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14 พร้อมเสนอ ครม. พิจารณา-มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

วงถกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2565 เห็นชอบ 3 มติสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14 “การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อม-การคุ้มครองกลุ่มประชากรเฉพาะ-การจัดการสื่อสาร” พร้อมเดินหน้าเสนอ ครม. พิจารณา-มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในวิกฤตสุขภาพ มุ่งแผนการสื่อสารที่เป็นระบบเพื่อสื่อสารไปยังประชาชน

240 ภาคีเครือข่ายในฐานะสมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ ร่วมถอดบทเรียนความสับสนในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอในระเบียบวาระ “การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ”จากนั้นจะเสนอให้ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14”เคาะเป็นนโยบายสาธารณะฯ

Subscribe to วิกฤตสุขภาพ