NHA14 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มิติใหม่ ที่เกิดขึ้นในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

   สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน ขณะนี้ทั่วโลกและไทยกำลังจับตากับโควิด-19 กลายพันธุ์ “โอไมครอน” (Omicron) อย่างใกล้ชิด โดย องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้ที่โอไมครอนจะกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์หลักในโลกแทน “เดลต้า” เพราะมีความสามารถในการแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่า ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าแม้จะติดต่อได้เร็วแต่อาการอาจไม่ดุหรือไม่ทำให้ป่วยหนักและสูญเสียชีวิตมากนัก จึงทำให้ประชาคมโลกมีทั้งความวิตกว่าจะเป็นเหตุระบาดใหญ่อีกระลอกและความหวังว่าจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปกติ

ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ปิดม่านลงอย่างชื่นมื่นหลังได้ฉันทมติ 3 ระเบียบ ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ “ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ” ประธาน คจ.สช. คนใหม่ เป็นแม่ทัพจัดสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 15-16 พร้อมประกาศวาระสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565-2566

นโยบายสาธารณะ จากงานสมัชชาสุขภาพฯ สู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

“อนุทิน” ปาฐกถาพิเศษ “พลังพลเมืองตื่นรู้ พาไทยสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวันที่สอง ระบุ โควิด-19 ตอกย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ขับเคลื่อน 3 มติสมัชชาสุขภาพ ให้เกิดรูปธรรมพาไทยพ้นวิกฤตสุขภาพ

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 เปิดฉากวันแรกอย่างคึกคัก! มีสมาชิกสมัชชาฯ และประชาชนเข้าร่วมนับหมื่นคน ขณะที่ภาคีเครือข่าย-สมัชชาจังหวัดทั่วประเทศ และหน่วยงานส่วนกลางร่วมกันให้ถ้อยแถลง พร้อมขับเคลื่อน 3 มติฯ อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดรูปธรรมพาไทยพ้นวิกฤตสุขภาพ

เสียงสะท้อน ระบบสุขภาพที่ตอบโจทย์ ‘เยาวชน’

“วิสัยทัศน์ระบบสุขภาพในมือเยาวชน” เป็นเวทีเสวนาออนไลน์ และเป็นหนึ่งในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Side event) ที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดขึ้น ก่อนจะถึงงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ภายใต้ประเด็นหลัก “พลังพลเมืองตื่นรู้ ... สู้วิกฤตสุขภาพ”

Subscribe to NHA14