แรงงานนอกระบบ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทุกภาคส่วนร่วมสะท้อน-ให้มุมมองการแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพ เร่งยกระดับสู่นโยบายระดับชาติเพื่อสางปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

สช.จัดเวทีรับฟังความเห็น (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย “การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมสะท้อน-ให้มุมมองการแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพ หลังไทยต้องพึ่งพิงแรงงานเพื่อนบ้าน แต่เต็มไปด้วยข้อจำกัดการเข้าถึงบริการสุขภาพ-หลักประกันของกลุ่มแรงงาน เร่งยกระดับสู่นโยบายระดับชาติเพื่อสางปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

แรงงานข้ามชาติติดโควิด-19 แต่ไม่กล้าไป รพ. เหตุไม่มีประกันสุขภาพ – ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา

วงถกแก้ปัญหา “คลัสเตอร์แคมป์คนงาน” พบปัญหาหนักอกแรงงานข้ามชาติ คือค่าใช้จ่าย-สถานะทางกฎหมาย “ผู้แทนแรงงานข้ามชาติ” ระบุ แรงงานฯ ส่วนใหญ่ไม่มีประกันสุขภาพ จึงไม่กล้าไปโรงพยาบาลเมื่อติดเชื้อโควิด-19

Subscribe to แรงงานนอกระบบ