แรงงานข้ามชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทุกภาคส่วนร่วมสะท้อน-ให้มุมมองการแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพ เร่งยกระดับสู่นโยบายระดับชาติเพื่อสางปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

สช.จัดเวทีรับฟังความเห็น (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย “การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมสะท้อน-ให้มุมมองการแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพ หลังไทยต้องพึ่งพิงแรงงานเพื่อนบ้าน แต่เต็มไปด้วยข้อจำกัดการเข้าถึงบริการสุขภาพ-หลักประกันของกลุ่มแรงงาน เร่งยกระดับสู่นโยบายระดับชาติเพื่อสางปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

เครือข่ายพร้อมเดินหน้าจัดสมัชชาฯ ว่าด้วยสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

วงถกบอร์ดสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3” เตรียมจัดเวทีฟังความคิดเห็น สร้างการรับรู้-การมีส่วนร่วม ตลอดเดือน มี.ค.–เม.ย. 2565 ก่อนเสนอ ครม.เห็นชอบ-ประกาศใช้ภายในปีนี้

แรงงานข้ามชาติติดโควิด-19 แต่ไม่กล้าไป รพ. เหตุไม่มีประกันสุขภาพ – ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา

วงถกแก้ปัญหา “คลัสเตอร์แคมป์คนงาน” พบปัญหาหนักอกแรงงานข้ามชาติ คือค่าใช้จ่าย-สถานะทางกฎหมาย “ผู้แทนแรงงานข้ามชาติ” ระบุ แรงงานฯ ส่วนใหญ่ไม่มีประกันสุขภาพ จึงไม่กล้าไปโรงพยาบาลเมื่อติดเชื้อโควิด-19

Subscribe to แรงงานข้ามชาติ