ตัดวงจรระบาดโควิด | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ดใหญ่ คสช.หนุนตั้ง ‘ศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ’ ใน กทม.-ปริมณฑล เคาะแผน ‘ตัดวงจรโควิดระบาด’ ในชุมชนทั่วประเทศ

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช) เห็นชอบแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมสำคัญเพื่อตัดวงจรโควิดระบาดในชุมชนทั่วประเทศ ไฟเขียวสนับสนุนให้จัดตั้ง “ศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ” ขึ้นในชุมชนแออัด กทม.-ปริมณฑล และเมืองใหญ่

Subscribe to ตัดวงจรระบาดโควิด