สรรหากขป.64 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศอนุกรรมการสรรหาฯ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็น กขป.

ประกาศอนุกรรมการสรรหาฯ  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็น กขป.

        เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 มีการพิจารณาเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู้สมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 8 โดยมีมติให้เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8  จำนวน 2 ราย

กดที่นี่เพื่อดูประกาศเพิ่มเติม

Subscribe to สรรหากขป.64