การจัดการขยะชุมชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตำบลปลักแรด จ.พิษณุโลก เปิดเวทีชุมชน พัฒนานโยบายสาธารณะการจัดการขยะในพื้นที่ มุ่งสร้างสุขภาวะของชุมชน

วันที่ 22 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  โดยกลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ ภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประเด็น “การจัดการขยะชุมชน”

Subscribe to การจัดการขยะชุมชน