สร้างนำซ่อม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช.ร่วมเปิดพื้นที่นโยบายสาธารณะ เชื่อมโยงภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 15 กพ. 2566 ที่ทำการชุมชนวัดสังฆราชาวาส จ.สิงห์บุรี ในเวทีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีภาคีความร่วมมือ เช่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด, สช., พมจ. ,พอช. ร่วมเปิดพื้นที่การพัฒนานโยบายสาธารณะเชื่อมโยงภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่

Subscribe to สร้างนำซ่อม