สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จับมือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ส่วนงานพื้นที่ ร่วมกำหนดแผนพื้นที่จังหวัดจัดการตนเองสู่ความเข้มแข็งของตำบล ปี 2566

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.66 ได้มีการจัดเวทีความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยสมัชชาสุขภาพจ.ตราด ,องค์กรชุมชนคนตราด สภาองค์กรชุมชนพื้นที่ตำบล พอช.ภาคกรุงเทพฯและตะวันออก  งานพื้นที่กลุ่มตะวันออกล่าง 2 และ สช. งานพื้นที่ สนพ.เขต 6  อ้างอิงผลจากการการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา

Subscribe to สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน