ถ่ายโอน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จาก รพ.สต.ถ่ายโอน สู่กระบวนการสมัชชาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และเกิดธรรมนูญ รพ.สต.ของประชาชน”

         สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ขณะนี้ระบบบริการสุภาพของประเทศไทยกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ นั่นคือการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

         การถ่ายโอนภารกิจในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทยสู่การเป็น “ระบบสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจ”

ถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. “เลอพงศ์” เคลียร์ชัด! อะไรที่ทำไม่เสร็จ ให้อนุโลมใช้ตาม สธ.

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ เตรียมขอมติอนุกรรมการฯ ไฟเขียวแนวทางการบริหารงานบุคคลช่วงรอยต่อถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. “เลอพงศ์” เคลียร์ชัด! อะไรที่ทำไม่เสร็จ ให้อนุโลมใช้ตาม สธ. ต่อไปก่อน ย้ำ พกส. ไม่ต้องกังวล

15 หน่วยงาน จับมือยกระดับศักยภาพท้องถิ่น พัฒนาระบบบริการสุขภาพท้องถิ่น-ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม

15 หน่วยงานภาคีลงนามความร่วมมือ “พัฒนาระบบบริการสุขภาพท้องถิ่น-ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม” พร้อมจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ “อบจ.” เตรียมพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจ “รพ.สต.” ด้าน สธ. ย้ำยังต้องสนับสนุนด้านวิชาการ-บริการ

โคราช อบรมแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ รองรับก่อนการถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.สู่ท้องถิ่น

อบจ.โคราช จัดอบรมแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ให้ 182 รพ.สต. รองรับก่อนการถ่ายโอนภารกิจสู่ท้องถิ่น เน้นย้ำการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ นำหน้าการรักษาพยาบาล พร้อมยึดเอาความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้ง ด้านรองเลขาฯ องค์กรสานพลัง เชื่อท้องถิ่นมีพลังจากหน้าที่ยึดโยงประชาชน ช่วยให้คนในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้นได้

Subscribe to ถ่ายโอน