สช.สร้างความร่วมมือกับคณะทำงานด้านการสื่อสาร ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 วางเป้าหมายการสื่อสารสังคมใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

1

 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดประชุมคณะทำงานด้านการสื่อสาร  ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม สุชน 3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อาคารสุขภาพแห่งชาติ 

ซึ่งมีสรุปดังนี้

1.ประเด็นเรื่องการสร้าง Brand ที่เข้มแข็ง

2.ประเด็นเรื่องการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

3.ประเด็นเรื่อง Corporate Identity (CI) 

4.การทำมีเดียแพลนนิ่ง และไทม์ไลน์

5.ประเด็นแนวคิดของรูปแบบการสื่อสาร

6.ประเด็นการสื่อสารส่วนกลาง / อัตลักษณ์ / การสร้างแรงจูงใจต่อผู้รับสาร

7.ประเด็นความน่าสนใจและการปรับภาษาของเนื้อหาการสื่อสาร /การสร้าง Network กับสื่อท้องถิ่น

8.ประเด็นการเสริมพลังการสื่อสาร และเชื่อมโยงการทำงานของทุกส่วนโดยเฉพาะสื่อท้องถิ่นสื่อชุมชน

9.เรื่องจัดการเนื้อหาที่เหมาะสมและเชื่อมโยงต่อความสนใจ ความต้องการ ความจำเป็น ต่อผู้รับสาร / การมีส่วนร่วมของการสร้างนโยบาย

10.ประเด็นการสื่อสารแบบการเล่าเรื่อง Storytelling

 

<<ประมวลภาพการประชุม>>

1

 

2

 

3

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

7

 

1

 

2

 

3

 

 

1

 

รูปภาพ