สช. ร่วมหารือกับ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ และ SCG พัฒนาระบบปฏิบัติการ เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสร้างนวัตกรรมความปลอดภัย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
1

 

21  พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมกีฬาและอาชีพประชาร่วมใจ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายเตชิต ชาวบางพรหม หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โดยมีนายวิชาญ มีนชัยนันท์ เป็นประธาน และหารือร่วมกับ SCG Logostics เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุย “ขับดี” นวัตกรรมจากความห่วงใย เพื่อเมืองปลอดภัย 

 

2

ด้าน นายอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชัน จำกัด เสนอระบบป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนน วางเป้าหมายโดยใช้ระบบ One System เพื่อเป็นระบบทดแทนระยะทางสำหรับรถฉุกเฉิน ลดความเสี่ยง และการรักษาของแพทย์ทางไกลในสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

 

3

 

45

ทั้งนี้ สช. เสนอเป้าหมายการเชื่อมโยงข้อมูล และพัฒนาระบบปฏิบัติการ Idem และ Data สร้างนวัตกรรมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยกลไกของกระทรวงสาธารณสุข SCG และ EMS


 

รูปภาพ