การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  แบบมีส่วนร่วม จ. แม่ฮ่องสอน ปี 2567 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวาน (19 ม.ค 67) การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็น “การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  แบบมีส่วนร่วม จ. แม่ฮ่องสอน ปี 2567 @ ห้องประชุมน้ำเพียงดิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  มี นายประเสริฐ  ประดิษฐ์ ประธานคณะทำงาน 4PW แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ 
พร้อมนี้รองฯ อภิชาติ 
 

อภิชาติ รอดสม


ร่วมชี้แจงการหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ ปี2567 และเน้นย้ำความสำคัญและบทบาท ของสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อการสร้างสุขภาวะของคนแม่ฮ่องสอน โดยในเวทีมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 60 คน
 

อภิชาติ รอดสม

 

รูปภาพ
หมอกควัน