ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ของพวกเราทุกคน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16  ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ


และทางออนไลน์ FB สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , FB Healthstation สถานีกลางสุขภาวะ , FB เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ