ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้ข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติงาน (e-Proposal) และปรับปรุงระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลง (e-Contract) ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รูปภาพ