ระบบศาลต่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สช. จัดเวที ลูกขุนพลเมือง ครั้งแรก ถกแนวทางวางนโยบายดูแลผู้สูงอายุ

สช. นำระบบศาลต่างประเทศที่มีคณะลูกขุนรับฟังเพื่อทดสอบความจริงมาใช้ในไทยครั้งแรก จำนวน 12 คน หลากหลายอาชีพ สุ่มจาก 5 จังหวัด มาอยู่ร่วมกัน 4 วัน หวังระดมความคิดเห็นประสบการณ์ในชีวิตจริงจากคนในพื้นที่ เพื่อวางแนวทางเพิ่มเติมในธรรมนูญฯ สำหรับดูแลผู้สูงอายุในอนาคต
 

Subscribe to ระบบศาลต่างประเทศ