สัปดาห์สุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สัปดาห์สุขภาพแห่งชาติปี 2559 สธ.ชู ทุกคนเป็นผู้ปฐมพยาบาลทางใจให้แก่ผู้อื่นได้ โดยใช้หลัก 3 ส.

     กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เผยคนไทยทุกคนสามารถให้การปฐมพยาบาล ทางใจ ให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และไม่ต้องผ่านการอบรมใช้หลัก 3 ส.

Subscribe to สัปดาห์สุขภาพ