เปรียบเทียบราคาจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 05/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปรียบเทียบราคาจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สำนักงานฯ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 กันยายน 2559 (ระยะเวลา 10 วัน) และกำหนดเปิดซองเปรียบเทียบราคาในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุชน 3 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ