พยาบาลชำนาญการลาออก92%เหตุไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (สธ.) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...พยาบาลชำนาญการแจ้งลาออกเพียบ คิดเป็น 92%ของพยาบาลลาออกทั้งหมด เหตุไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบุตำแหน่งเกษียณไม่พอรองรับเด็กใหม่ ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ในส่วนของพยาบาลมีปัญหาคือเป็นกลุ่มวิชาชีพที่รับหน้าที่เยอะ จึงมีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและงานที่หนัก นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ยังถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจ เพราะพยาบาลอายุ 50 ปีขึ้นไปยื่นความ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (531)

รูปภาพ
เอกสารแนบ