สช. ร่วมกับ ชมรมรักษ์ สปสช. จัดกิจรรมปลูกป่าชายเลน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๐ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ สช. และ สปสช. ร่วมปลูกป่าตามโครงการขอตามศาสตร์พระราชาปลูกป่าชายเลน เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อสร้างวัฒธรรมการทำความดีและสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ณ พื้นที่ป่าชายเลยเลน บริเวณป่าชายฝั่งทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 

“สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123

รูปภาพ