ภูมิคุ้มกันทางสังคม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้แทน WHO ระบุ ‘ภูมิคุ้มกันทางสังคม’ ทั่วโลกเปราะบาง สช.ตั้งวงถกออนไลน์ ดึงพลังปชช.เสริมมาตรการภาครัฐ

วงถก สช. ร่วมให้มุมมองวิกฤตโควิด-19 ยืนยัน ทุกภาคส่วนล้วนเหนื่อยล้าจากปัญหาโรคระบาด ผลกระทบเศรษฐกิจ-ความขัดแย้ง จำเป็นต้องมีวัคซีนกระตุ้น “ภูมิคุ้มกันทางสังคม”

Subscribe to ภูมิคุ้มกันทางสังคม