สช.ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดสมัชชาสุขภาพทั้งระดับชาติและจังหวัด ผ่านเวที Chika Chika ของญี่ปุ่น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
1

 

10 พค. 67 Thai - India (Tamil Nadu) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดสมัชชาสุขภาพทั้งระดับชาติและจังหวัด ผ่านเวที Chika Chika ของญี่ปุ่น

ทั้งนี้ สช. ร่วมแลกเปลี่ยนกับทีมอินเดียในประเด็นสมัชชาฯ โดยมีประเด็นสำคัญคือ 1. สมัชชาฯ รัฐทมิฬ นาดู ประยุกต์รูปแบบสมัชชาสุขภาพ จากประเทศไทย โดยจัดมาได้ 2 ครั้ง

2.กลุ่มภาคประชาสังคมในทมิฬนาดู มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดสมัชชาฯ ที่มีรูปแบบจากหลายภาคส่วน

3.ความต่างระหว่างไทยกับอินเดีย เช่น อินเดียจัดภายใต้ กสธ., สนับสนุนโดย World Bank, มีเป้าหมายสำคัญในการเติมเต็ม บริการสุขภาพต่างๆ ที่ตอบโจทย์ประชาชน, สมัชชาระดับชาติ (รัฐ) ของเขามีผลต่อการจัดทรัพยากรในระดับจังหวัด (เขต)

4. ความท้าทายของอินเดีย คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ, CSO, การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2

 

รูปภาพ