9.4 สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก