ขอบเขตของงาน จ้างย้าย ติดตั้ง โต๊ะ Partition พร้อมเดินสายระบบ Lan และระบบไฟฟ้า | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รูปภาพ