รายงานของานจ้าง จัดทำนิทรรศการเสมือนจริงและสื่อผสมในกิจกรรม "พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ" งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รูปภาพ