ขอบเขตของงาน จ้างผลิตหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในรูปแบบชุดสื่อวีดิทัศน์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รูปภาพ