คำประกาศเจตนารมณ์ ปี 2564 (ภาษาไทย) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก