คุยกับเลขา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร่วมกัน ‘กำหนดอนาคต’ ของพวกเรา ผ่านการ ‘เลือกตั้งใหญ่’ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

        สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน เหลือเวลาอีกไม่ถึง ๒ เดือนแล้วที่การเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศจะเกิดขึ้น ซึ่งหากพลิกปฏิทินทางการเมืองและจับสัญญาณจากท่าทีรัฐบาล คาดการณ์กันว่าจะเป็นวันที่ ๗ หรือไม่เกินสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ พวกเราก็จะได้ ‘ใช้สิทธิใช้เสียง’ เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง ในฐานะที่เป็น ‘พลเมือง’ กันอย่างเต็มขั้นอีกครั้ง แม้จะเป็นการเลือกตั้งภายใต้กติการัฐธรรมนูญของ คสช.

เสร็จสิ้นภารกิจ ‘ขาขึ้น’ มุ่งหน้าสู่ ‘ขาเคลื่อน’ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ หลัง ‘ครม.-สภาผู้แทนฯ-วุฒิสภา’ เห็นชอบ

         สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก ในนามสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอส่งมอบความปรารถนาดีไปยังพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน และขอให้ทุกท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังกาย-พลังใจ พร้อมแบ่งปัน ‘ความรัก’ ระหว่างกัน เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นจริง

‘เลือกตั้ง ปี ๖๖’ โอกาสประเทศไทย สร้างพันธสัญญา ‘พรรคการเมือง’ ผลักดัน ‘หลักประกันรายได้ถ้วนหน้า’

        เริ่มต้นปีใหม่ด้วยมงคลฤกษ์ ในนามของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผมขอเป็นตัวแทนของ ‘พี่น้องสุชน’ กล่าวสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการ และขออวยพรให้พี่น้องภาคีเครือข่ายที่เคารพรักทุกท่านประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปี ๒๕๖๖ ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะอีกหลายภารกิจ ที่เราจะมาช่วยเดินหน้าไปด้วยกันต่อจากนี้ครับ

ธันวาคมเดือนแห่ง ‘สมัชชาสุขภาพ’ ส่งท้ายปี ๒๕๖๕ ‘สังคมสุขภาวะที่เท่าเทียม เราสร้างได้’

          สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ช่วงรอยต่อของปีเก่า ๒๕๖๕ เข้าสู่ปีใหม่ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ผ่อนคลาย และสนุกสนาน ถือเป็นห้วงเวลาที่ค่อนข้าง “เปราะบาง” ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังกลับมาปะทุซ้ำอีกครั้ง และพิษเศรษฐกิจข้างหน้า

บทเรียนจากพลังภาคีตลอด ๑๕ ปี สู่นโยบายสาธารณะที่จะตอบโจทย์ แก้ปัญหาสุขภาวะสำคัญของประเทศ

        สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ในปี ๒๕๖๕ นี้ นับได้ว่าเป็นเวลา ๑๕ ปีตั้งแต่ที่สังคมไทยมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา ซึ่งกฎหมายด้านสุขภาพดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม สู่การสร้างสังคมสุขภาวะ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ที่ขยายมิติสุขภาพให้กว้างขึ้นครอบคลุม ๔ มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา

สช.ชวนภาคีสางปัญหา ‘ความรุนแรงจากอาวุธปืน’

        สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ... เหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๕ จนมีเด็กเล็กและผู้เสียชีวิตอื่นรวมกว่า ๓๘ ราย ตลอดจนอีกหลายเหตุการณ์ในอดีต อาทิ การใช้อาวุธสงครามกราดยิงในศูนย์การค้า จ.นครราชสีมา เมื่อปี ๒๕๖๓ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๓๑ ราย ทำให้สังคมตั้งคำถามว่า จะหยุดความรุนแรงและเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะจากอาวุธปืนได้อย่างไร