ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติ สำหรับงานจ้างเหมาบริหารจัดการงานจัดเวทีสาธารณะ จากปฏิบัติการพื้นที่ สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย : ความท้าทายระบบสุขภาพในมือของชุมชนและท้องถิ่น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รูปภาพ