เลขาธิการ คสช. ร่วมแสดงความยินดี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

7 พฤศจิกายน 2566 เลขาธิการ คสช. นพ.สุเทพ เพชรมาก ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดเวทีสรุปบทเรียน “นักขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นเพื่อสังคมปลอดบุหรี่” เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 38  รณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยน สรุปผล และถอดบทเรียน รวมทั้ง ร่วมกันกำหนดทิศทางงานควบคุมการบริโภคยาสูบในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานในอนาคต

เพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND : https://www.facebook.com/ashthailand/

หนังสือ ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (ashthailand.or.th)

สุเทพ เพชรมาก

 

รูปภาพ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่