กล่องบุญ&รอด | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โควิด-19 กลุ่มเปราะบางกระทบหนัก สช. จับมือ ศิษย์เก่า มธ. องค์กรเอกชน เร่งเยียวยา

โควิด-19 กลุ่มเปราะบางกระทบหนัก สช. จับมือ ศิษย์เก่า มธ. องค์กรเอกชน เร่งเยียวยา


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประสานโครงการ TBS CONNECT อิ่ม&บุญ โดยสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) มอบกล่อง “บุญ&รอด” ที่บรรจุยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็น

Subscribe to กล่องบุญ&รอด