คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สช., สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, ครั้งที่ 14 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คจ.สช. ประกาศ 3 วาระสุขภาวะประเทศ เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณา งานสมัชชาสุขภาพฯ ‘ไฮบริด’ ปลายปีนี้

คจ.สช. เคาะ 3 ระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 แล้ว “สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน-การเข้าถึงบริการกลุ่มประชากรเฉพาะ-การจัดการการสื่อสารในวิกฤต” ขณะที่ นพ.ประทีป ระบุ จุดเด่นของงานคือการขยายการมีส่วนร่วมครั้งใหญ่

บอร์ดใหญ่ คสช. เปิดพื้นที่ ‘กลุ่มเปราะบาง-คนด้อยโอกาส’ สร้างนโยบายสาธารณะ รับกรอบงานสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14

   “บอร์ดสุขภาพแห่งชาติ” รับทราบกรอบแนวทางจัดสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14 ที่เน้นหนักเรื่องขยายการมีส่วนร่วม ดึง “กลุ่มเปราะบาง คนด้อยโอกาส เครือข่ายผู้ป่วย เด็ก-เยาวชนคนรุ่นใหม่” ร่วมเวทีสร้างนโยบายสาธารณะ ต่อยอดความสำเร็จ จัดงาน 2 วันแบบ “ไฮบริด” 15-16 ธ.ค.นี้
 

Subscribe to คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สช., สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, ครั้งที่ 14