ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. เปิดแนวทางคลี่คลาย ‘ความขัดแย้ง’ ด้วยการสร้าง ‘สุขภาพทางปัญญา’ ตามธรรมนูญฯ สุขภาพ ฉบับ 3 ‘มิติสุขภาพ’ ที่ทั่วโลกหันมาสนใจ

สช. ผนึกภาคีเครือข่ายชวนทำความเข้าใจ “สุขภาวะทางปัญญา” หนึ่งในมิติด้านสุขภาพที่สำคัญ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ฉบับ 3 มุ่งให้ผู้คนในประเทศยกระดับร่างกาย-จิตใจจากภายใน ใช้สติปัญญาสร้างความเข้าใจตนเอง-ผู้อื่น สู่การฝ่าวิกฤต คลี่คลายความขัดแย้งในสังคม

สช. สานพลัง ‘ศธ.-ท้องถิ่น’ ใช้เครื่องมือ ‘ธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา’ สร้างสุขภาวะโรงเรียนทั่วประเทศ หวังแก้ปม ‘บูลลี่-ความเครียด’

สช. ร่วมเวทีเสวนา ‘ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาไทยในระดับภูมิภาค’ พร้อมใช้เครื่องมือ ‘ธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา’ สร้างสุขภาวะดี-พฤติกรรมที่พึงประสงค์ แก่เด็กและเยาวชน มุ่งยกระดับ 4 มิติ ‘กาย-ใจ-ปัญญา-สังคม’ ด้าน ‘ปลัด ศธ.’ หวังสานพลังท้องถิ่น-ภาคีเครือข่าย จัดการปัญหา ‘บูลลี่-เครียด’ ในโรงเรียนทั่วประเทศ

ธรรมนูญสุขภาพ เครื่องมือสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน ระบบสุขภาวะในระดับพื้นที่ : ชุมชนกับการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัย และสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  พระครูวรสุตเขต ดร. พระมหาประเสริฐ ธมฺมเสฏโฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง แผนกสามัญศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ,เจ้าอาวาสวัดสันทราย อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่  ได้เชิญชวน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ลงนาม MOU ‘ธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา’ ตั้งเป้าสถานศึกษาทุกแห่งมีธรรมนูญสุขภาพฯ ดูแลผู้เรียนกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ

17 ก.ค. 2566 กระทรวงศึกษาธิการ/ ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา

Subscribe to ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ