NHA 15 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Workshop “ร่วมออกแบบ...ร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคนรุ่นต่อไป

สช.ระดม “เครือข่ายคนรุ่นต่อไป” ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ หนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15-16 บนพื้นฐานการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง-บทบาทจากแต่ละเครือข่าย ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ในสังคม

18 มิถุนายนนี้ เตรียมพบกับ "การออกแบบกราฟิกระดับมืออาชีพ"

การออกแบบกราฟิกระดับมืออาชีพ


กิจกรรม เวิร์คช็อปออนไลน์ "การออกแบบกราฟิกระดับมืออาชีพ" สำหรับการประกวดกราฟิก Key Visual งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ความรู้ฟรีแถมมีโอกาสลุ้นรางวัลรวมมูลค่า 75,000 บาท

ผู้สนใจสามารถลงลงทะเบียนร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวน คจ.สช.และภาคีเครือข่าย ร่วมเสนอประเด็นสู่สมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 15

ขอเชิญชวน คจ.สช.และภาคีเครือข่าย 
ร่วมเสนอความเห็นต่อประเด็นที่ควรพัฒนาเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ภายใต้ประเด็นหลัก “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย”

Subscribe to NHA 15