มิติใหม่ ที่เกิดขึ้นในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

   สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน ขณะนี้ทั่วโลกและไทยกำลังจับตากับโควิด-19 กลายพันธุ์ “โอไมครอน” (Omicron) อย่างใกล้ชิด โดย องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้ที่โอไมครอนจะกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์หลักในโลกแทน “เดลต้า” เพราะมีความสามารถในการแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่า ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าแม้จะติดต่อได้เร็วแต่อาการอาจไม่ดุหรือไม่ทำให้ป่วยหนักและสูญเสียชีวิตมากนัก จึงทำให้ประชาคมโลกมีทั้งความวิตกว่าจะเป็นเหตุระบาดใหญ่อีกระลอกและความหวังว่าจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปกติ

   และแม้ว่าจะตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนในไทยแล้วหลายราย ประชาชนก็ไม่ควรตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลจนเกินไป แต่จำเป็นต้องมีความตื่นตัวและความพร้อมในการเฝ้าระวังอยู่เสมอ บทเรียนและประสบการณ์ในการสู้ภัยโควิด-19 ทุกระลอก ด้วยการมี “มาตรการของประชาชน” หรือ “ธรรมนูญชุมชน สู้ภัยโควิด-19” ถือเป็น “วัคซีนทางสังคม” ที่ดีที่สุดในการรับมือกับโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ รวมทั้งรับมือกับวิกฤตสุขภาพอื่นๆ ครับ

   พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ วันที่ 15 - 16 ธันวาคมนี้ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ก็จะเปิดฉากขึ้นแล้ว และขณะนี้ทุกอย่างพร้อมเต็มร้อยแล้วครับ งานปีนี้คาดว่าจะมีสมาชิกสมัชชาสุขภาพ ผู้สังเกตการณ์และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมทั้งทาง On-site ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จําก ัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. และทาง Online ผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รวมแล้วนับหมื่นคน

   สำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 นี้ นอกจาก “การรับรองมติ” ทั้ง 3 ระเบียบวาระ อันได้แก่ 1. การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19 2. การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม 3. การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ ซึ่งสมาชิกสมัชชาสุขภาพได้ให้ฉันทมติเบื้องต้นร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังมีไฮไลท์สำคัญที่นับเป็น “มิติใหม่” ของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อย 2 ประการ

   ประการแรก ในงานครั้งนี้ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมติสมัชชาสุขภาพฯ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ ทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและพื้นที่ทั่วประเทศ จะร่วมกัน “กล่าวถ้อยแถลง” หรือให้ “พันธะสัญญา” ที่จะขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ เพื่อนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยถ้อยแถลงหรือพันธะสัญญาครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งในเอกสารแนบของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป

   นั่นหมายความว่า นอกจากจะมีมติสมัชชาสุขภาพฯ ออกมาแล้ว ในปีนี้เรายังจะมีพันธะสัญญาของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องพร้อมจะเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นนั้นๆ ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

   ประการถัดมา จะมีการประกาศ “ประเด็นใหญ่ของประเทศ” หรือ “วาระแห่งชาติทางสุขภาพ” ประจำปี 2565-2566 ที่ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ชุดใหม่ จะกำหนดให้เป็นประเด็นที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15 และ 16 ในอีก 2 ปีข้างหน้านี้ เพื่อเชิญชวนภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนร่วมในการหาฉันทมตอและขับเคลื่อน ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรหรือประเด็นอะไรนั้น ขอให้พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านคอยฟัง หรือติดตามได้จากงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้

  นอกจากนี้ ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะมีการ “ส่งไม้ต่อ” จากประธาน คจ.สช. คนปัจจุบัน นั่นคือ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ไปยัง นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่จะทำหน้าที่ประธานจัดงานในปี 2565-2566 ด้วย

   พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ที่ผ่านมาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ในบรรยากาศ “เดือนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”  สช. ได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรส่วนกลาง ตลอดจนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ Side Events ขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบ 20 เวที และเวทีสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญของไทย ที่เยาวชน คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นทั้งความหวังและเป็นอนาคตของประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ระบบสุขภาพในมือเยาวชน” และทุกเวทีก็ได้รับการสนับสนุนและเป็นที่สนใจจากประชาชนอย่างกว้างขวาง

   สำหรับสาระสำคัญของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 นี้ มีด้วยกันหลากหลาย ซึ่ง “นิตยสารสานพลัง” ฉบับเดือนธันวาคม ได้สกัดเนื้อหาคัดสรรบางช่วงบางตอนมาบอกเล่า จึงขอเชิญชวนทุกท่านพลิกอ่านได้ตั้งแต่หน้าถัดไป ครับ

รูปภาพ
หมวดหมู่เนื้อหา