ขอบเขตของงาน และราคากลาง งานเช่าเว็บโฮสดิ้งพร้อมอีเมล์เกตเวย์ แอนตี้ไวรัส แอนตี้สแปม และ IP Behind firewall, IPS ประจำปีงบ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย ขอบเขตของงาน และราคากลาง งานเช่าเว็บโฮสดิ้งพร้อมอีเมล์เกตเวย์ แอนตี้ไวรัส แอนตี้สแปม และ IP Behind firewall, IPS ประจำปีงบ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว