เชื้อไวรัส

เร่งสานพลังเครือข่าย หนุนเสริมชุมชนป้องกัน COVID-19

   สช.เร่งสานพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนและสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั่วประเทศ หาแนวทางหนุนเสริมการป้องกันไวรัส COVID-19 นพ.ปรีดา แนะประชาชนปฏิบัติและรับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก
 

นิสิตติดไวรัสซิกา1รายมก.กำแพงแสนรับจริงเร่งพ่นยากำจัดยุงลาย

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า มีนิสิตของมหาวิทยาลัย 1 ราย ติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาพ่นยาฆ่ายุงลายและลูกน้ำในบริเวณ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน ไปแล้ว และจะทำต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาด สำหรับนิสิตที่เป็นไข้ซิกานั้น...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า