คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซิวตำแหน่ง คสช.

    เทคะแนน “สมนึก ธนเดชากุล” นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานสร้างสุขภาพ ลั่นพร้อมบูรณาการงานกับทุกฝ่าย
 

คสช.เร่งสร้างความร่วมมือ ลดมลพิษโรงไฟฟ้าชีวมวล หวั่นผลกระทบต่อสุขภาพ

    คสช.รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ ในการป้องกันปัญหาและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ชูนโยบาย เทคโนโลยีสะอาด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เตรียมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกระบวนการขับเคลื่อน
 

คสช.ระดมสมองหาประเด็นสุขภาพสำคัญสร้างวาระสุขภาพแห่งชาติ

    รองนายกรัฐมนตรีชวน คสช.ระดมสมองหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญเพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และหาแนวทางในการขับเคลื่อน เสนอ คสช.วางระบบสุขภาพผู้สูงอายุมากเป็นพิเศษ แนะให้ความรู้และฉีดวัคซีนไข้หวัดฟรี พร้อมระวังภัยโรคเท้าช้าง วัณโรค ที่อาจข้ามพรมแดนมาจากเพื่อนบ้าน เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน
 

ปลอดประสพ ย้ำ คสช. เน้นทำนโยบายสาธารณะสำคัญและต้องมีส่วนร่วม

    ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช. ) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน คสช. คนใหม่ กล่าวในที่ประชุมถึงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

นายกเมืองพัทยาซิวตำแหน่ง คสช.

 “นายอิทธิพล คุณปลื้ม ” นายกเมืองพัทยาได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนที่มาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา หลังผู้ว่า กทม. ขอสละสิทธิ์ในการคัดเลือก ย้ำจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
 

เทคะแนน นายก อบจ. ภูเก็ต เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

“ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ ” นายก อบจ. ภูเก็ตได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยมติเอกฉันท์ 28 คะแนน พร้อมเป็นตัวแทน อบจ. ในการเสนอแนะนโยบายด้านสุขภาพ
 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม ได้รับการสรรหาแต่งตั้งเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้รับการสรรหาแต่งตั้งเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ชุดที่ 2 ในสัดส่วนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ่ายภาพพร้อมกับคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีนายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ เป็นประธาน (คนที่ 4 จากขวามือ)

หน้า