คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คสช.เดินหน้าหนุนยุทธศาสตร์จัดการระบบอาหารหวั่นภัยคุกคามสุขภาพคนไทย

รองนายกฯไฟเขียวหนุนยุทธศาสตร์จัดการระบบอาหาร เพื่อเชื่อมความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ลดความกังวลของผู้บริโภค หลังพบสารเคมีตกค้างเพียบ แนะสร้างเครื่องมือตรวจคุณภาพผักผลไม้ในจุดกระจายสินค้าขนาดใหญ่นำร่อง สธ.เดินหน้าโครงการ Food Safety
 
   เมื่อเร็วนี้ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มี นายพงศ์เทพ เทพกาญนา รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการหารือเรื่อง "การจัดการระบบอาหารของประเทศไทย" โดยให้ขับเคลื่อนประเด็นนี้อย่างจริงจัง
 

คสช. เสนอ ครม.ชูวาระแห่งชาติหนุนคนไทยเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

 คสช.เสนอครม.เดินหน้า ส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมดันเป็นวาระแห่งชาติ และวาระท้องถิ่น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับ เพิ่มเส้นทางและจุดจอดจักรยานในสถานที่ราชการทั่วประเทศ หนุนมหาวิทยาลัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นพื้นที่ต้นแบบ
 

คสช.หนุนทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล วางโรดแมปขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

    รองนายกฯเดินหน้าเวิร์คชอปดึงทุกหน่วยงานร่วมมือวาง 'โรดแมป' ป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล หลังพบชาวบ้านในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันจำนวนมาก เร่งจัดทำแผนพลังงานจังหวัด พร้อมทบทวนกฎหมายคุมเข้มการออกใบอนุญาต ปรับผังเมืองเว้นระยะห่างพื้นที่ก่อสร้างกับชุมชน เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. เร็วๆนี้
 

หน้า